พนักงานขับรถโฟลคลิฟท์
 • 15 August 2017
 • 246
 • 0
พนักงานขับรถโฟลคลิฟท์ ขับรถส่งน้ำแข็งในโรงงาน ขับรถรับ - ส่งพนักงานและการติดต่องานนอกสถานที่ งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอ...
Read More
Cash Van
 • 15 August 2017
 • 486
 • 0
เจ้าหน้าที่ตัวแทนรถขายสินค้า สามารถนำเสนอขายสินค้าและโปรโมทของบริษัทฯ ออกขายสินค้าตามจุดต่าง ๆ ในกรุงเทพและปริมณฑล สา...
Read More
เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งออก
 • 15 August 2017
 • 375
 • 0
เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งออก ตรวจสอบและจัดทำเอกสารส่งออก แจ้งกำหนดการส่งสินค้าให้กบลูกค้าต่างประเทศ  โต้ตอบอีเมลล์กับลู...
Read More
Sale Executive
 • 15 August 2017
 • 401
 • 0
Sale Executive ติดต่อลูกค้า ติดตาม Order วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด Forecast & Budget ในสินค้าที่รับผิดชอบ สินค้าที...
Read More
เจ้าหน้าที่บัญชี
 • 15 August 2017
 • 257
 • 0
เจ้าหน้าที่บัญชี งานทางด้านบัญชี โรงงานส่งออกอาหารแช่แข็ง ________________________________________________  อัตร...
Read More
ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการโรงงาน
 • 15 August 2017
 • 320
 • 0
ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและผู้จัดการโรงงาน ดูแลงานทรัพยากรบุคคลและธุรการโรงงาน มีความรู้งานด้านแรงงานต่างด้าว _____________...
Read More
Accounting Supervisor
 • 15 August 2017
 • 466
 • 0
เจ้าหน้าที่สโตร์ / คลังสินค้า ทำบัญชี AP, AR, รายงานภาษีซื้อ - ขาย ทำบัญชีค่าแรง Tiger Soft _________________________...
Read More
เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • 15 August 2017
 • 378
 • 0
เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็ง _____________________________________...
Read More
Production Supervisor
 • 15 August 2017
 • 427
 • 0
ProductionSupervisor ดูแลงานด้านการผลิต ข้อมูลการผลิต และประสิทธิภาพการผลิต __________________________________________...
Read More