พนักงานขับรถโฟลคลิฟท์
 • 15 สิงหาคม 2017
 • 231
 • 0
พนักงานขับรถโฟลคลิฟท์ ขับรถส่งน้ำแข็งในโรงงาน ขับรถรับ - ส่งพนักงานและการติดต่องานนอกสถานที่ งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอ...
อ่านต่อ
เจ้าหน้าที่ตัวแทนรถขายสินค้า
 • 15 สิงหาคม 2017
 • 455
 • 0
เจ้าหน้าที่ตัวแทนรถขายสินค้า สามารถนำเสนอขายสินค้าและโปรโมทของบริษัทฯ ออกขายสินค้าตามจุดต่าง ๆ ในกรุงเทพและปริมณฑล สา...
อ่านต่อ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งออก
 • 15 สิงหาคม 2017
 • 340
 • 0
เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งออก ตรวจสอบและจัดทำเอกสารส่งออก แจ้งกำหนดการส่งสินค้าให้กบลูกค้าต่างประเทศ  โต้ตอบอีเมลล์กับลู...
อ่านต่อ
Sale Executive
 • 15 สิงหาคม 2017
 • 377
 • 0
Sale Executive ติดต่อลูกค้า ติดตาม Order วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด Forecast & Budget ในสินค้าที่รับผิดชอบ สินค้าที...
อ่านต่อ
เจ้าหน้าที่บัญชี
 • 15 สิงหาคม 2017
 • 238
 • 0
เจ้าหน้าที่บัญชี งานทางด้านบัญชี โรงงานส่งออกอาหารแช่แข็ง ________________________________________________  อัตร...
อ่านต่อ
ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการโรงงาน
 • 15 สิงหาคม 2017
 • 304
 • 0
ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและผู้จัดการโรงงาน ดูแลงานทรัพยากรบุคคลและธุรการโรงงาน มีความรู้งานด้านแรงงานต่างด้าว _____________...
อ่านต่อ
หัวหน้างานบัญชี
 • 15 สิงหาคม 2017
 • 435
 • 0
เจ้าหน้าที่สโตร์ / คลังสินค้า ทำบัญชี AP, AR, รายงานภาษีซื้อ - ขาย ทำบัญชีค่าแรง Tiger Soft _________________________...
อ่านต่อ
เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • 15 สิงหาคม 2017
 • 357
 • 0
เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็ง _____________________________________...
อ่านต่อ
Production Supervisor
 • 15 สิงหาคม 2017
 • 394
 • 0
ProductionSupervisor ดูแลงานด้านการผลิต ข้อมูลการผลิต และประสิทธิภาพการผลิต __________________________________________...
อ่านต่อ