เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
 • 15 สิงหาคม 2017
 • 175
 • 0
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ตรวจสอบและแนะนำให้ปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำง...
อ่านต่อ
เจ้าหน้าที่สโตร์ / คลังสินค้า
 • 10 สิงหาคม 2017
 • 166
 • 0
เจ้าหน้าที่สโตร์ / คลังสินค้า ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการทำงานให้ถูกต้องตามกำหนด ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการทำงานให้สอดคล้...
อ่านต่อ
โปรแกรมเมอร์
 • 10 สิงหาคม 2017
 • 310
 • 0
โปรแกรมเมอร์ (2ตำแหน่ง) - รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบงานข้อมูล (Information System) - ดีไซน์และจัดวางระบบฐา...
อ่านต่อ
เจ้าหน้าที่สรรหา
 • 9 สิงหาคม 2017
 • 181
 • 0
เจ้าหน้าที่สรรหา สรรหาบุคลากรให้ได้ทันตามกำหนด บันทึกสถิติขาดลา มาสาย ของพนักงาน ทำบัตรพนักงาน ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน...
อ่านต่อ
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม-งานไฟฟ้า
 • 9 สิงหาคม 2017
 • 210
 • 0
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม-เครื่องเย็น(1ตำแหน่ง) ________________________________________________ รายละเอียดงาน รูป...
อ่านต่อ
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศกรรม-เครื่องเย็น
 • 7 สิงหาคม 2017
 • 214
 • 0
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม-เครื่องเย็น(1ตำแหน่ง) ________________________________________________ รายละเอียดงาน รูป...
อ่านต่อ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
 • 4 สิงหาคม 2017
 • 4771
 • 0
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต(3ตำแหน่ง) ________________________________________________ รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจ...
อ่านต่อ
เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
 • 4 สิงหาคม 2017
 • 257
 • 0
เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (1ตำแหน่ง) ________________________________________________ รายละเอียดงาน รูปแบบงาน&nbsp...
อ่านต่อ
Marketing Executive
 • 4 สิงหาคม 2017
 • 201
 • 0
Marketing Executive (2ตำแหน่ง) ________________________________________________ รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประ...
อ่านต่อ